Användarna i centrum och andra trender i Visuell Planerings sommarbrev

2018-06-21

Det har varit en fantastisk start på sommaren i år, precis som att det varit en spännande start på 2018 för alla oss som arbetar med projekt och portföljstyrning som redskap för affärs- och verksamhetsförbättring!

Här är några tillbakablickar och spaningar:

2018 är det år där användarna stått i centrum och delat med sig av sina erfarenheter både på PMIs Passion for Projects i Göteborg i mars, på Svenskt Projektforums Projektverktygsdag i maj men också på Microsofts ”Det Nya Arbetslivet¨ att driva verksamhetsförändring genom nya arbetssätt och med modern teknik. Flera av våra kunder har steppat på scenen och delat med sig av sina erfarenheter om digitalisering av projektstyrning. Tack till Karin Gustafsson och Marie Gabrielsson och från Ericsson, Martina Åkerlund från Marginalen Bank och Johnny Fyrman från Södra.

Om du inte hade möjlighet delta på dessa, titta gärna på de presentationer och filmer som finns under länksamlingen nedan.För dig som använder Project Professional så ser vi revolutionerande Agila möjligheter. Säg till när du önskar workshop, utbildning för att ta del av nyheterna. 2018 är också ett år där de agila och iterativa arbetssätt på allvar börjar flyta ihop och bilda en helhet med iterativa och traditionella synsätt på hur en effektiv projektprocess går till. PMIs PMBook edition 6 med sitt Agila tillägg är ett krafttag för att låta ett plus ett bli tre. Vill du veta mer se PMIs hemsida för att beställa!

Införa en MRM – Marketing Resource Management lösning med Project Online och CS Taskboard på Ericssons marknadsavdelning.
Marie Gabrielsson och Karin Gustafsson, Ericsson berättade hur på Microsofts ¨Det Nya Arbetslivet¨-dag samt på
Projektforums Projektverktygsdag i maj.

Införa ett digitalt projektverktyg – Project Online och edison365projects, på ett PMO, Martina Åkerlund,  Marginalen Bank
berättar hur på DNA-dagen hos Microsoft.

På verktygssidan

På verktygssidan har året inneburit många nya möjligheter med O365 och Edison Ideas och Edison Projects. Teams och Planner har utvecklats starkt. Edison Ideas och Edison Projects har kommit med många bra tilläggsfunktioner för Project Online som Pipelining, Resource Modelling mm. För din sommarförkovring länkar i biblioteket nedan.
Med Edison365 har CPS fått ”Microsoft Partner of the Year 2018 Award”, bland annat tack vare det internationella nätverk av partners som aktivt hjälper kunder runt om i världen att snabbt komma igång med projekt, resurs och portföljstyrning.

Automation Intelligence eller Artificial Intelligence inom PPM?

En annan spaning är förstås diskussionen om hur Artificiell Intelligens och ”Big Data” kan hjälpa organisationer att bättre och mer kostnadseffektivt leverera värde och kvalitet. Det börjar nu komma en del tillämpningar inom PPM. Ännu har dock ingen av dessa övertygat mig om dessa s k ”AI botars” faktiska värdehöjning. De flesta lösningar vi ser idag ligger på lägre innovationshöjd än gamla hederliga ”Bob” och ”Paperclip” i Windows, för dem av er som är gamla nog att komma ihåg dessa. Resten av er får här några härliga länkar att botanisera i under sommaren, se länkbiblioteket.
Jag är kanske lite gammaldags, men jag har svårt förstå värdeökning i att få frågor av en ”bot” istället för att jag fyller i ett formulär… Det är ju tyvärr i stort den verkshöjden vi är på idag. Den som i entusiasm slår på Microsoft produkt ”Cortana” för att analysera Project Online data gör än så länge ett lika bra jobb själv genom att helt enkelt uppdatera en standardrapport i PowerBI. Flexiblare, snabbare, klokare och tydligare svar!
Nåväl, nu ser ju vi entusiastiskt på möjligheter att låta AI bistå oss med råd och dåd inom PPM: Kanske ett kan vara att ersätta urvalet av projekt i en portfölj med hjälp av en ”AI Bot”? Det finns ju idag produktionssatta lösningar där AI botar gör den huvudsakliga granskningen och avslag/bifall på ansökningar för försörjningsstöd i kommuner. Enligt vissa uppgifter gör de jobbet mer korrekt än vi människor, åtminstone på de självklara fallen.

Så – kanske vi är redo att automatisera lite av PMO och ledningsgruppens jobb i portföljstyrningen.
Vi vill därför gärna starta en diskussion med er vad ni ser för möjligheter till Automation Intelligence och kanske även Artificial Intelligence inom PPM. Låt oss tillsammans påbörja en resa kring detta till hösten!

…och ett erbjudande….

Min gamla kollega, Patrik von Bergen (numera marknadschef på Eyetracking bolaget Tobii) blev aldrig så uttråkad som när han saknade ett erbjudande i ett nyhetsbrev….Patrik! Erbjudande! 
Vi har funderat mycket fram och tillbaks på hur Visuell Planering ska kunna bidra till en bättre PPM-värld med tydligt värdeskapande. Vi ser erbjudanden från många håll och kanter med ”assessments”, ”health checks”, ”mognadsmätningar” mm.
Vi uppfattar att de ofta blir tillfälliga insatser och skapar ett ”nu/då”, ”rätt/fel” eller ”bättre/sämre” perspektiv. De av er vi möter jobbar med ett långsiktigt synsätt med starkt kvalitets- och lärandedriv.
Under sommaren kommer därför köra piloter på ett koncept vi kallat för ”Förbättra PPM” (på engelska ”Enhance PPM”). Kontakta mig eller Johan Enfeldt!

Till sist…
Vill jag tacka alla er som vi mött under året som kunder, kursdeltagare, partners och medarbetare och ser fram emot nya äventyr och stordåd under 2018!

Magnus Holmlid
Founder och CEO Visuell Planering

Länkbibliotek

CPS /Edison 365 hemsida

Edison365ideas

Edison365projects

Microsoft motivering till Partner of The Year

Microsofts Det Nya Arbetslivet här kommer du att se inspelning av presentationen som Ericsson och Marginalen Bank gör tillsammans med Johan Enfeldt från Visuell Planering.

Teams

Planner

Agile i Microsoft Project

PMI https://www.pmi-se.org/

Passion for Projects

Se filmen från Passion for Projects

PMIs PMBook edition

Paperclip på wikipedia

Bob on Wikipedia

Följ oss på LinkedIn

Twitter

Eventkalender med ¨Från idé till pension/effekthemtagning