Är du på Passion for Projects? Välkommen på seminarium om AI i Europa, en rapport från Microsoft och EY

2019-03-08

Är du på plats på årets Passion for Projects?

Kongressen startar efter lunch, vi värmer upp redan på förmiddagen genom att bjuda in till ett seminarium
om Nyttorealisering i innovation och projekt.

Du får också lyssna Annica Wallenbro Stojcevski, Business Group Lead Cloud & AI, Microsoft.
Annica kommer att dela med sig av axplock och insikter från Microsofts och EYs Report: Artificial Intelligence in Europé.
Hon kommer också att ge Microsofts syn på vad tänka på inför uppstart av projekt där AI ska användas.

Magnus Holmlid, Visuell Planering om hur lyckas med nyttorealisering i innovation och projekt.
Ivan Lloyd, edison365 om hur förenkla sättet att göra business case med edison365businesscase.

Anmälan och mer information.

Välkommen!