Årets Projektledare 2016 hos Projektnäring

2016-11-21

Förra veckan gick höstens Projektnäringsträff av stapeln. Vi är med och stöttar eventet, trevligt och inspirerande att träffa branschkollegor. Lika spännande varje år att se vem eller vilka som koras till: Årets Projektledare 2016.
arets-projektledare

Årets Projektledare är ett pris som delas ut av Svenska Projektakademin, www.projektakademin.se, som har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv.

Claes Johannesson och Charlotte Dingertz har i tre års tid jobbat med att förbättra den digitala mognaden hos lärare i Stockholm Stads skolor. Under projektets tid så har de jobbat med över 1200 medarbetare (rektorer och lärare) spridda på 180 skolor och genomfört över 300 skolbesök.
Dagens elever har en hög närvaro på digitala medier och kommer i framtiden att jobba med nya digitaliserade yrken. Projektet har haft till syfte att hjälpa lärarna utveckla sin digitala mognad för att bättre kunna nå ut till eleverna.
De har tagit fram ett webbaserat verktyg som har hjälpt projektteamet att ta fram handlingsplaner med åtgärdspunkter för varje lärare.
På så vis, och med hjälp av skolbesöken, har de kunnat uppnå tydliga och mätbara resultat där stadens gymnasieskolor höjt sin kompetens med hela 35 % när det gäller digital mognad.
Detta endast två år efter att man börjat använda det självskattningsverktyget som tagits fram inom projektet.

Vissa av de mål man har uppnått är:
• Kunskapsdelning av digital kompetens – ökning på 35 %
• Användning av digitalt innehåll – ökning på 33 %
• Effektiv uppföljning – ökning på 36 %

claes-johannesson-och-charlotte-dingertz-stockholm-stad

Claes Johannesson och Charlotte Dingertz har kompletterat varandra bra i sina roller. De har lyckats nå ut till 1200 medarbetare med ett litet projektteam på endast ca 10 personer.
För projektteamet har de skapat ett produktivt och öppet projektklimat. De har proaktivt löst knäckfrågor och koordinerat insatser, trots en hög komplexitet.
Samtidigt har de stött på utmaningar, som att andra projekt med hög prioritet ibland har gått före hos teknikleverantören. Trots utmaningarna har de lyckats hålla både tidsramen och budgeten på ca 20 miljoner kronor.
Läs mer på www.projektnaring.se

/Jemma