Augustiseminarium om multiprojektstyrning med Critical Chain i Agila projektmiljöer

2018-08-13

Multiprojektstyrning med Critical Chain i Agila projektmiljöer

Hur förbättrar man leveransprecisionen och predikterbarheten i agila projekt utan att göra inskränkningar i det agila arbetssättet?
Tillsammans med vår partner VMG arbetar vi med Critical Chain och Agil projektstyrning. Båda metoderna har väl dokumenterade styrkor men de har fått helt olika genomslag och framtoning på marknaden. Genom att kombinera dem kan man uppnå en rad fördelar. Under ett seminarium tillsammans med PMI kommer vi att demonstrera några exempel på hur det kan se ut. På presentationen guidar vi er genom hur man kan kombinera metoderna och hur detta både förenklar och förbättrar projektarbete. Att det fungerar så bra beror bland annat på att båda metoder är flödesbaserade och att båda bygger på tanken att transparens och distribuerade befogenheter är viktigare än kontroll och detaljstyrning.

Seminariet äger rum kvällstid 28 augusti hos Visuell Planering i Stockholm.

Anmälan till PMI, se PMI´s Kalendarium

Välkommen till en kväll med PMI, Visuell Planering och VMG