Bra fart på Office365 dagen 2014-12-03

2014-12-06

Vi medverkade på Officedagen för Microsoft för Office 365 kunder. På agendan stod bland annat Delve, Skype for Business och Clutter. Vi deltog med föredrag om hur man kan optimera projektarbetet genom digitalisering, baserat på MS molnprodukter. Vi hade bra dialog med mång frågor kring de nya möjligheter som Project Lite tillsammans med Project online ger för att ge fler möjlighet att ta del av och samarbeta kring projektinformation.

Självklart visade vi också hur man kan digitalisera sina arbetssätt kring agilt/lean och kanan baserat på MS molnplattform. Många var intresserade av hur man kunde kombinera MS online produkter med Samsungs touchdisplayer och vad som krävs för att digitalisera lapptavlorna.

Många gav talande exempel på hur bra whiteboards och post-it fungerar till en viss gräns. Efter ett tag slår man i informationsskuldstaket. Avsaknaden av spårbarhet och svårigheten att skapa bra mätvärden över tid lyftes fram. Och som vanligt att teamen inte alltid kan vara samlokaliserade.