Dagligt portföljarbete på ett PMO, besök på NCC på nästa Kundens Röst

2018-10-02

Tema på nästa Kundens Röst är Portföljhantering på ett PMO.

Det är snart dags för Kundens Röst igen. Vi ser framemot att träffas för erfarenhetsutbyte av förvalda frågor.

Temafrågor denna gång:
Så lyckas vi med portföljhantering. Ex på frågor:
– Hur hanterar vi portföljen löpande.
– Hur använder vi plattformen.
– Hur kan plattformen stödja prioritering.
– Hur får vi ihop nyttan.
– Hur kan t ex Teams stödja.

Vi kommer att få exempel hur NCCs PMO arbetar.
Det blir också en presentation från Microsoft om Roadmap för Project Online och Microsoft Project.

Datum: Torsdag 8 november
Plats: NCC, Solna.

Kundens Röst är ett forum för kunder till Visuell Planering.

Välkommen!

Visuell Planering