Do´s and don’t´s from the field of Resource Management in project organization. Johan Enfeldts presenterar på årets Passion for Projects

2019-02-04

How internal business models give project managers a bad name and leave line managers frustrated

Not to mention the team members

 

Titeln på Johan Enfeldts presentation på årets Passion for Projects 11-12 mars i Stockholm.

Johan kommer att dela sina erfarenheter från hur arbeta med resurshantering och planering. Han går igenom de vanligaste affärsmodellerna för resurshantering,  de vanligaste misstagen som linjechefer gör och hur man kan undvika flaskhalsar och andra begränsningar.

Läs mer om Passions for Projects program och den spännande talarlistan. 

 

Johan Enfeldt, Visuell Planering