edison365 lanserar edison365businesscase

2018-11-05

edison365 lanserar edison365businesscase

edison365businesscase är en lösning för att hantera business case processen. Lösningen ger ett standardiserat, generiskt sätt att arbeta med business case  i din organisation. Du kan själv välja vilka parametrar som ska vara med din organisations lösning.
Business case lösningen är efterfrågad. Idag kvalar man ofta idéer på olika sätt, med olika slags parametrar, detta behöver systematiseras.

Med edison365business case tillhandahåller vi en lösning från idé till business case och sedan till ett riktigt projekt.
Tala med oss så berättar vi gärna mer.

Pressrealease edison365businesscase.