edison365businesscase – se filmen från webinariet här!

2020-04-23

Idag gick Magnus Holmlid och Johan Enfeldt igenom nya edison365businesscase som hjälper kunder att utvärdera och driva utvecklingsprojekt på ett strukturerat och effektivt sätt. edison365businesscase ger en transparent och repeterbar metod för att samla in affärsdata.

Du kan:

  • sätta en standard och konfigurera affärsmallar
  • följa existerande processer
  • Förutse trender och identifiera flaskhalsar
  • Snabba upp godkännande
  • Standardisera ert arbetssätt

edison365businesscase förenklar beslutsprocesser i förändringsarbetet och skapar en tydlighet i vem eller vilka som äger och ansvarar för  casets realisering och kan agera där det behövs.

I filmen går vi in på följande funktioner;

00:00 – Överblick över startsidan och dess funktioner 
01:43 – Casets process
03:56 – Innehåll i case 
04:10 – Beskrivning, effekter som tänkts uppnås, påverkningar 
04:40 – Kostnader 
05:20 – Hur man ändrar i kostnader 
07:04 – Resurser 
07:12 – Nyttor
08:30 – KPI:er
08:55 – Leverabler 
11:32 – Konfigurera formulär 
11:48 – Formulär 
12:56 – Typer
13:59 – Praktiskt exempel på hur ett bolag har använt sig av detta 
16:11 – Frågor 
16:27 – Om man har sina projekt i project online, kan man koppla ihop businesscase med det? 
19:10 – Hur ser det ut med prenumerationer? Är det olika användartyper eller hur ser det ut? 
20:12 – Vilka krav finns det för att få detta att kunna rulla?
21:13 – Hur är det med dokumenthantering relaterat till dessa businesscase? 
22:18 – Hur ser det ut med teams integration? 
22:40 – Kan vi förvänta oss en integration precis som edison365 ideas?