Finns det en färdig integration….

2015-10-11

”Finns det en färdig integration till vårt X/Y/Z system?” är den vanligaste frågan från kunder när vi diskuterar kring Microsofts molntjänster för projekt, portfölj och resursstyrning.

När det gäller integration idag så skall vi alla komma ihåg att det är *otroligt* mycket öppnare och enklare rent tekniskt att samordna eller integrera system än för bara fem-tio år sedan. De flesta leverantörer har insett att kunder inte bara vill lägga in data i ett system, utan oftast arbetar i flera olika system och därmed vill kombinera eller ta ut data tvärs olika system.

Däremed edrbjuder både små och stora leverantörer idag bra möjligheter att komma åt infomrationen på olika sätt:

– fält-till-fält integration, flytta data från ett system till ett annat baserat på någon nyckel, ibland med hjälp av en sk integrationsmotor eller arbetsflödesmotor

– fälkt-till-fält jämförelse, visa data bredvid varandra genom rapporter, vyer etc utan att för den skull flytta infomration mellan system. Här används med förkärlek olika rapportverktyg, BI-verktyg mm

Så- vad menar ni som kund med ”färdig” integration?

Dagens system är inte bara öppnare. De är också mer konfigurerbara. Detta gör att leverantörerna blir mindre specifika i vilka integrationer de levererar som fix och färdiga – istället satsar leverantörerna på konfigurerbar integration!

Micorosft t ex satsar därför på öppna standards som till exemepl oData för att möjliggöra åtkomst till data för jämförelse mellan system. Microsoft skapar också väldokumenterade programmeringsgränssnitt så att informationen i systemen kan fält-till-fält integreras för de som behöver.

Samma system kan ju användas på två ganska olika sätt av olika kunder. Tänk på något vanligt förekommande ekonomi, kundvårdssystem eller kalenderprogram.

Alltså måste vi som kund omformulera frågan:

”Vilka sätt finns att konfigurera integration till/från vårt system X/Y/Z till ert system?”

I dagens appifierade tillvaro finns det ofta duktiga partners och produkter som just är byggda för att skapa effektiva informationsflöden mellan system!

Ett enkelt exempel på en lösning för fält-till fält integration enligt ovan för Project Online är Campana & Schotts integrationsmotor CS Connect. Den är i grunden byggd för att konfigureras för att integrera Project Online med SAP, men kan konfigureras för att användas för andra ekonomi, HR eller Supply Chain system.

Ett mycket användarvänligt och lätttillgängligt verktyg är annars Excel med PowerQuery, PowerPivot och även Power BI. Detta är verktyg med gränssnitt som gör det möjligt för vanliga informationskonumenter att enkelt skapa jämförelse-integration. Excel med PoaewrQuery ställer enkelt samman data från flera olika systemkällor och publicerar snygga tabeller, vyer och dashboards. Online eller offline.

Och till sists: Om vi som kund inte är nöjda med de alternativ som erbjuds av leverantörer och partners – då kan vi själva utveckla och distribuera just den app som behövs baserat på de doumenterade gränssnitt och den konfigurerbarhet just ni behöver!