Hitta nya funktioner i edison365projects!

2020-04-23

Att planera, hantera och rapportera om projekt har aldrig varit enklare med den nya utgåvan av edison365projects. Med en kort utbildning kan vem som helst genomföra projekt och samarbetsaktiviteter med edison365projects nya intuitiva och stilrena gränssnitt. Edison365projects är anpassad efter dina sätt att arbeta, och kan även konfigureras efter ditt teams krav och ger stöd till alla projektbehov i ett system.

Nedan listar vi de fem bästa funktionerna i nya edison365projects;

1. Anpassningsbara funktioner och mallar

Definiera din planeringsprocess och skräddarsy edison365-projects för att passa dina behov med anpassade mallar. Beroende på dina arbetssätt och organisationsstandarder, så kan dessa mallar göras så enkla eller sofistikerade som du vill. Anpassa fält, tabeller och formulär och integrera förbehållna data och uppgifter; allt detta under admin-fliken. Denna förmåga att skapa otaliga projektmallar är viktig och värdefull för teams som har olika krav och färdigheter. Mallarna kan skapas för att matcha dessa krav och effektivisera processen för varje team, skapa styrning samt förbättra projektets framgång.

För att göra verktyget ännu mer intuitivt, så kan dokument bifogas till mallarna för support. Detta gör också att nyckelinformation hålls på ett och samma ställe.

Viktigaste fördelarna;

 • Du definierar hur du hanterar dina projekt
 • Aktiverar styrning och funktioner
 • Stödjer stora projektbeslut
 • Påskyndar planeringsprocessen


2. Obegränsade Gantt-scheman

I den nya versionen kan du nu skapa obegränsade antal Gantt-scheman per projekt. Gantt-vyn ger en översikt som alla i projektgruppen enkelt kan komma åt och förstå, vilket hjälper dig att prioritera, schemalägga och tilldela uppgifter snabbt och enkelt. Med den här interaktiva funktionen kan du även förutse beroenden och enkelt planera uppgifter. Som ett transparent verktyg för uppgiftshantering, så uppdateras alla ändringar som görs medan du drar de interaktiva funktionerna. Dessutom uppdateras även objekten automatiskt, vilket minskar administratörskraven och upprätthåller realtid korrekt data. Förutom Gantt-scheman, så kan projektschemat visas som en kanban-tavla. På tavlan kan du enkelt visa vem som är ägaren och tiden som finns kvar för att slutföra en aktivitet. Status för en uppgift kan enkelt uppdateras med en ”drag-and-drop”, vilket stödjer en smidig arbetsmiljö.

Viktigaste fördelarna; 

 • En förbättrad och tydligare team-kommunikation
 • Tydlig visualisering av framdrift
 • Undviker överbelastning på resurser
 • Främjar transparens och öppenhet


3. Personlig flik som förbättrar överblick

Nu kan du förenkla din arbetshantering och få en helhetssyn på alla dina personliga aktiviteter på ett ställe. Genom att välja din personliga flik och öppna ’Mitt arbete’ på edison365-projects, så kan du hantera aktiviteter, inklusive uppgifter, risker och åtgärder för varje projekt, och samtidigt få en tydlig översikt. Du kan se vad som t.ex. inte påbörjats, vad som pågår och vad som slutförts utan att behöva gå fram och tillbaka mellan enskilda projekt. Du kan därmed enkelt göra uppdateringar av ett objekt genom att dra och släppa det till en annan kategori för uppgiftsstatus. Detta inkluderar alla projekt i såväl utkast, pågående som avslutade. Det fungerar helt enkelt som ett centralt nav för alla projekt som är kopplade till dig.

Viktigaste fördelarna; 

 • Effektiv uppgiftshantering
 • Förbättrad riskhantering och bättre framförhållning
 • Tidssparande
 • Data i realtid

4. Detaljerad rapportering

edison365projects ger dig full transparens och möjligheten att kunna rapportera om allt inom programvaran. Du kan enkelt skapa rapporter från edison365-projectsdata med exempelvis Microsoft Power BI eller något liknande verktyg. Du kan också använda mallar som redan finns eller konfigurera dina egna – vilket ger dig full kontroll över vad du rapporterar om. Skapa en överblick över hela portföljen eller ta dig igenom olika kategoriseringar för att få insikt i exempelvis projektinformation såsom kostnadsdata, resursbehov och projektrisker, alternativt rapportera information om olika användare. Med de länkar som ingår i rapporteringsverktyget, så kan du enkelt gå tillbaka till källdata i edison365-projekt när du känner att du behöver det.


Viktigaste fördelarna; 

 • Intuitivt och lätt att förstå
 • Helt inkluderande och uppdaterad
 • All nyckelinformation på ett ställe

5. Går att använda med andra office 365-funktioner 

I och med att edison365projects är byggt för Microsoft Office 365, så påskyndas också införandet med användning av applikationer som du redan är bekant med. Projektteam får många fördelar av att använda samarbetsverktyg som Microsoft Teams och Yammer för att få en förbättrad kommunikation. Edison365projects stödjer också de olika verktyg som organisationer möter idag och gör att alla kan hålla sig uppdaterade.

– Kom igång direkt och använd edison365projects helt fristående, eller integrera med ett tredjepartsverktyg såsom Microsoft Project Online!

 

Viktigaste fördelarna; 

 • Snabbare införande
 • Maximera befintliga investeringar
 • Förbättrat samarbete

Vill du veta mer?

Tillsammans med dessa nyckelfunktioner har edison365projects designats med användarupplevelsen i fokus. Med ett lättanvänt och intuitivt användargränssnitt kan vem som helst börja jobba utan att det känns krångligt eller svårt. I och med att edison365projects är konfigurerbar för dina arbetssätt, så kan du också definiera hur just du hanterar dina projekt – vilket även gör det till en företagslösning som alla i ditt företag kan använda.

Om du vill veta mer om nya edison365projects, så kontakta oss här för en demo!
Du kan även registrera dig på vårt kommande webinar för att se verktyget i aktion!