Hög tid och högtid för IAMCP WIT i Göteborg. Uppstart 7 november

2018-11-06

Visuell Planering bjuder in till IAMCP WIT i Göteborg

IAMCP är ett globalt affärsnätverk för partner till Microsoft. Föreningen har medlemsverksamhet i 40 länder, i Sverige är merparten av Microsofts partner medlemmar.
Föreningens syfte är att genom samarbete främja såväl affärer såsom som bra produkter och tjänster till marknaden.
Kunskapsförmedling står också högt på agendan. Vi lär av varandra och vi bjuder in intressanta föredragshållare.

IAMCP har ett antal intressegrupper runt tekniklösningar samt en WIT – Woman in Technology grupp. En sådan startar nu upp i Göteborg. Regionen växer och IAMCP vill vara på plats.

Vi tar stafettpinnen från Stockholmarna och startar upp i Göteborg. Läs mer och anmäl dig på IAMCP WIT 7 november.

Mer om IAMCP WIT globalt.