Hur konfigurerbar är din projektmodell i molnet?

2015-09-20

Idag har de flesta verksamheter en god användning av enkla och praktiska projektmodeller. Många modeller görs tillgängliga som digitala kunskapsdatabaser att fungera som ledstång i projektleveranserna för både styrgrupper, projektgrupper och team.

Samtidigt ökar användningen av digitala stödverktyg för governance och leveranshantering. Många verktyg har haft stöd för någon eller några projektmodeller.

Men, som användare av projektmodeller så har ofta uppstått behov av att göra mindre eller större justeringar. Kanske vill man fokusera mer eller mindre på ett visst område, kanske vill man förenkla eller utvidga modellen pga sin verksamhets karaktär.

Det är då agnarna skiljs från vetet när det gäller de digitala projekthanteringsverktygen:

1. Antingen krävs då en konsultinsats med unik anpassning av verktyget för er som kund, från projektverktygsleverantören, d v s en dyr konsultanpassning som blir unik för dig som kund och som kräver ett unikt underhåll från din verktygsleverantör.

2. Eller så har man ett digitalt stödverktyg som innehåller en sådan konfigurerbarhet direkt i applikationens gränssnitt, att en superuser i verksamheten själv kan konfigurera via ett grafiskt användargränssnitt.
Detta alternativ  innebär en mer lättrörlig förmåga att hålla modellen digitalt ajour till en lägre kostnad. Beroendet till verktygsleverantörer och externa konsultinsatser minskar och kan fokuseras på sådant som tillför högre nytta.

VIlket alternativ arbetar vi med på VPM?

– Självklart verktyg som stödjer alternativ 2 ovan. Verktyg där verktygsleverantörerna satsar på konfigurerbarhet!

VI resonerar som så att verktygsleverantörer som har byggt in relevant konfiguration har nått en högre verkshöjd i sin applikation.

Ett verktyg enligt alternativ 2 ovan skapar också delaktighet och engagemang i verksamheten. Den egna kunskapen och förmågan att hantera modellen kan växa i takt med tiden och användningen.

De verktyg vi själva använder, till exempel PS+ med Project Online och Sharepoint Online har konfigurationsgränssnitt där vi som leverantör kan överföra kunskapen på kort tid till era egna superusers.

En stor fördel med dessa verktyg är att de är metod och modell-agnostiska:

De är konstruerade för att kunna konfigureras att stödja inte bara en modell i sänder, utan kunna stödja flera modeller och flera varianter av modeller för samma verksamhet – ja till och med multipla leveransmodeller inom samma governancemodell (t ex scrum, kanban, lean, projekt, program, portfölj, resurs) i samma lösning!

Hur kan jag som användare av ett digitalt stödverktyg veta om mitt verktyg är tillräckligt konfigurerbart?

– Ett sätt är att prova hur enkelt det är att konfigurera beslutsmodellen genom att till exempel lägga till eller dra ifrån en beslutspunkt. Eller hur enkelt det är att lägga till eller dra ifrån kolumner eller rader i en mall för en checklista. Eller kanske prova att konfiguera en riskmodell från scratch?

– Ett annat sätt är att prova att själv konfigurera en mall för en ny projektmodell eller leveransmodell som din leverantör inte erbjuder ”out-of-the-Box” 😉

Vill du veta mer eller själv prova hur PS+ med Project och Sharepoint Online kan hjälpa dig och din organisation jobba smartare digitalt med projekt-governance och leveranshantering tillsammans med er kunskapsmodell för projekthanbtering?

Kontakta oss på VPM så hjälper vi dig!