Hur lyckas du hantera alla bra idéer i din organisation. Vad händer om du inte gör det?

2017-03-10

Igår lyssnade jag på ett seminarium med ¨In Good Company ¨ med Lena Gustafsson, som bl a handlade om empowerment index.
Katarina Önell från TNS Sifo berättade om ett antal nya mätningar och trender på arbetsmarknaden. Hon redogjorde för konsekvenser av att sättet hur vi arbetar förändras. För att vara en nöjd medarbetare vill jag vara med och påverka och utvecklas. Finns inte den möjligheten minskar min lojaliteten till min arbetsgivare. Upplever jag däremot att jag bidrar, att mina idéer värdesätts och uppmärksammas då ökar blir jag mer nöjd och presterar bättre. Det är inga nyheter, det är självklarheter, vi ser ju vad som händer runt omkring oss. Men anpassar vi våra organisationer efter detta, anpassar vi ledarskapet?

Det finns en rad digitala lösningar för att främja idéhantering. Vi berättar gärna mer om det. Vi bjuder in till två frukostmöten på temat nästa vecka, Malmö tisdag och Stockholm onsdag.

Vill du komma anmäl dig gärna på vår eventwebb.