Innovation Management temat på nästa Kundens Röst

2016-09-13

Varmt välkommen till nästa Kundens Röst hos Visuell Planering

Tema nästa gång är Innovation Management. Det blir en lärande workshop.

Vi har bjudit in Klas Bertilsson från företaget Googol. Företaget har utvecklat ett strategispel  som lär ut hur man kan tänka och agera när Innovation Management är viktigt.

Spelet heter iPM och det hanterar perspektiv så som beslutsfattande, riskhantering och resursallokering.

 

Syftet med workshop och iPM Challenge

Under genomförandet ökas deltagarens kunskap om portföljarbetet och dess kontext. ● Hur den dagliga verksamheten bättre kan realisera bolagets strategi. ● Kopplingen mellan idé-, projekt-, och produkt/tjänste-portfölj. ● Resurs-prioriteringar (-allokering) och att alla projekt varken kan och ska genomföras. ● Behovet av en balanserad och långsiktig portfölj. ● Verksamhetens riskhantering i relation till portföljvärdet. ● Användandet av både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. ● Den kommunikativa kraften av att visualise

 

Dag: Torsdag den 15 september

Tid : 13.00 – 16.30

Plats: Visuell Planering, United Spaces, Waterfront Building, Stockholm

Anmälan: Till ann-charlotte.bath@visuellplanering

 Anmälan senast 1 september. Det är först till kvarn som gäller.

Varmt välkommen!

Ann-Charlotte Båth

Visuell Planering