Innovation och Innovation Management in a nutshell

2019-04-05

Innovation och Innovation Management

Arbetstitlar som blir allt vanligare och likaså grupperingar är sådana som heter något med innovation.
Först begreppen ¨in a nutshell¨.

Innovation
De handlar om erbjuda något som är nytt, något som ej funnits tidigare.
Tre olika format
– Produkt – t ex en ny design på en sparkcykel
– Metod – t ex en affärsprocess, ett nytt sätt att ta betalt på
– Material – t ex lättare, så att produkten blir enklare att transportera

Kriterier för innovation är att det svarar upp på ett internt behov eller att det är något som kan säljas på marknaden.
Det måste vara intressant för någon, det ska vara användbart.

Innovation Management
Hur organisationer och dess anställda hanterar aktiviteterna som ska resultera i något innovativt.
Det handlar om hur företaget genomför av innovationsprojekt.

Om projektet t ex handlar om utveckling av en ny produkt ska en rad beslut fattas, t ex vilka personer ska vara med i projektteamet,
hur ska oförutsedda händelser hanteras, budget, prioriteringar och allt annat som uppstår runt ett projekt.

Vi kan hjälpa till med digitalt stöd för att lyckas både med Innovation och med Innovation Management.
I paketet hittar du
edison365ideas för idéhantering
edison365businesscase för att göra business case, investeringskalkyler
edison365projects för att iscensätta och genomföra projekt.

Tala gärna med oss.
Delta gärna i något av våra webinar, seminarium eller utbildningar.

För dig som kund till oss. Välkommen på Kundens Röst hos Marginalen Bank den 11 april.
Då får vi se exempel på hur Marginalen jobbar med edison365businesscase, ett exempel på en innovativ organisation.

Du hittar löpande seminarium eller webinar med lösningar för idéhantering, crowd sourcing, att engagera medarbetare, skapa och leda innovationsarbete.

Läs mer i vår aktivitetskalender: www.Visuellplanering.se/aktuellt

 

 

Innovation Management

 

Visuell Planering