Introduktionskurs till digital projetkthantering

2016-05-26

Tillsammans med IAMCP – International Association for Channel Parttners

Introduktionskurs till digital projetkthanteringen 26 maj i Stockholm med Magnus Holmlid

från Visuell Planering som kursledare. 

AGENDA 09:00-09:15       Presentation av deltagare

09:15-10:00       Vad är ett projekt och hur organiseras det?

10:00-10:15       Kaffepaus

10:15-11:00       Ett projekts livscykel: Från initiering till avslut

11:00-12:00       Projektets roller: Vem gör vad?

12:00-13:00       Gemensam lunch med nätverkande

13:00-13:45       Leveransorienterat projektarbete: Leveranstid, omfattning, budget/resurs,

                             kvalitet, risk, ändringshantering

13:45-14:30       Praktisk Övning: Definiera ditt projekts leveranser

14:30-14:45       Kaffe

14:45-15:30       Praktisk Övning: Status rapportera ditt projekt

15:30-16:15       Praktisk Övning: Ändringshantering

16:15-16:30       Summering

Ta med egen dator

Är man inte anställd hos ett IAMCP-företag är man välkommen ändå men betalar då 950 kr mer än
medlemmar.
Anmälan och Frågor: info@visuellplanering.se
0768 70 8988 eller till Valentino Berti, valentino.berti@vebeit.se