Kritiska linjen, agilt eller critical chain – nu behöver du inte längre välja!

2017-11-02

Visuell Planering har inlett ett samarbete med lundabaserade VMG och deras produkt Velocity. Velocity är en serie tilläggsprodukter till Microsoft Project och Project Online/Project Server som introducerar ett bra och praktiskt stöd för planering enligt metoden Critical Chain. VMG har lång erfarnhet av att introducera arbetssätt för Critical Chain och vi på Visuell Planering ser fram emot att tillsammans ta våra kunders projekthantering till nya nivåer!

Bakgrund till samarbetet är att många av våra kunder arbetar med att effektivisera och riskminimera sina projektleveranser. De frågar bland annat hur de ska få ett bra stöd för estimering och prioriteringsstöd i aktivitetsplaneringen. Våra kunder gillar Microsofts produkter för projekthantering och efterfrågar därför smarta tilläggsprodukter som kan lösa deras behov på ett enkelt sätt.
Velocity ger dig möjlighet att arbeta enligt Critical Chain i Microsoft Project och Project Online. Samtidigt som du kan arbeta med agila leveransmodeller eller traditionell critical path!
Samarbetet innebär alla användare av Microsoft Project och Project Online kan få ett fullt integrerat stöd för Critical Chain- planering!
Vi hjälper dig också att introducera arbetssätt för buffertplanering, så att du får möjlighet att minska risk och korta ledtider i både dina traditionella och agila projekt!
En bra början kan vara att delta i några av våra webinar, seminarier eller utbildningar, se mer på vår utbildningssida
Då får du en möjlighet att själv skapa dig en uppfattning hur just du kan dra nytta av ytterligare metod i din verktygslåda för framgångsrik projekthantering!

Se mer på vår YouTube kanal och välkommen att kontakta oss för att få veta mer. Se  demo av Velocity Bengt Nilsson, VMG

 

Läs mer om

Critical Chain:

 http://www.goldratt.co.uk/resources/critical_chain/

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_chain_project_management

Velocity:
www.velocityforprojects.com

/Magnus Holmlid