Vilka är SWEP? 
SWEP arbetar med att optimera användningen av material när det kommer till uppvärmnings- och kylningssystem. De vill bidra till ett bekämt och hållbart liv för människor runt om i världen samt ge dem konkurrenskraft. SWEP har idag över 900 anställda och de utmanar ständigt effektiviteten för att kunna bidra till en hållbar framtid. De menar att effektiviteten ligger i allt bolaget gör; i produkter de designar, i deras arbetssätt samt hur de samarbetar med andra. Det är i samarbetet med andra som de dessutom både kan ge och få expertis inom allt som berör uppvärmnings- och kylutrustning.

Kortfattat är SWEP ett bolag som ständigt strävar efter att vara i framkant när det kommer till kunskap, hållbarhet och kundnöjdhet.

Utmaningen

Företaget ville konsolidera och förenkla hanteringen med ett gemensamt samarbetsverktyg och med integration mot Office 365.

Lösningen

Valet föll på edison365ideas och edison365businesscase, med full integration mot Office 365, Power BI och Visuell Planering som implementationskonsult.

Resultatet

Lösningen ger SWEP möjlighet att gå från idé till business case och därefter till realiserbart projekt inom samma plattform på ett strukturerat, sammanhållet och metodiskt sätt.

edison365 hjälper SWEP skapa hållbara lösningar

Som marknadsledande aktör gäller det att hela tiden ha en fot i framtiden. SWEP, som är världsledande inom lödda plattvärmeväxlare, håller ständigt en mängd förbättrings- och innovationsprojekt igång för att ligga steget före och leda utvecklingen. För att utvärdera och omvandla smarta idéer till nya framgångar använder de edison365ideas och edison365businesscase.

– edison365´s lösningar ger oss möjlighet att gå från idé till business case och därefter till realiserbart projekt inom samma plattform. Det är smidigt och effektivt. Lösningarnas tydliga struktur och enkla gränssnitt gör det också enkelt för oss att hålla ordning på alla idéer och business case. Systemet säkerställer att inga idéer glöms bort och att de bästa realiseras snabbt, säger Tomas Dahlberg, Innovation Manager på SWEP International.

Smart sömlös integration med Microsoft 365 avgjorde
SWEP utvecklar och tillverkar så kallade lödda plattvärmeväxlare för värme- och kylsystem samt industriella tillämpningar. Tekniken skapar hög energieffektivitet och används bland annat i solfångar-, fjärrvärme- och luftkonditioneringssystem. Företaget har cirka 1000 anställda med produktion i fem länder och säljer sina produkter i stora delar av världen. Lödda plattvärmeväxlare vinner allt större terräng inom olika tillämpningsområden och SWEP har som marknadsledare en mycket hög innovationstakt. För att kunna hantera alla idéer och utvecklingsprojekt effektivt behövs kraftfulla digitala lösningar som håller allt samman på ett strukturerat och enhetligt sätt och med god överblickbarhet.

– Tidigare hanterade vi alla idéer och utvärderingar med hjälp av en blandning av verktyg som Excelblad, Sharepointlistor och egenutvecklade SQL-lösningar. Vi behövde konsolidera och förenkla hanteringen med ett gemensamt samarbetsverktyg och med integration mot Microsoft 365, berättar Tomas.

”Valet av lösning blev enkelt”
SWEP undersökte marknaden för Idea Management-lösningar och kom snart fram till att edison365ideas standardintegration med Microsoft 365 är unikt. Efter en kort testperiod införde SWEP både edison365ideas för idéutvärdering och edison365businesscase för hantering av business case.

– Inget annat standardsystem är så välintegrerat och drar nytta av Microsoft 365:s analysfunktioner så effektivt som edison365ideas gör. Vi ville bland annat använda Power BI för att kunna skapa rapporter och göra analyser. Dessutom är den visuella presentationen av alla pågående utvärderingar intuitiv och enkel att förstå. Valet av lösning blev därför ganska enkelt. Alternativet hade annars varit att utveckla en egen lösning, förklarar Tomas och fortsätter;

– Visuell Planering var den leverantör som vi uppfattade kan edison365´s plattform bäst. Hittills har de överträffat förväntningarna. De är mycket kompetenta och har kvickt satt sig in i vår verksamhet för att skapa anpassade lösningar som optimerar nyttan. Deras lyhördhet och kreativitet gjorde det enkelt för oss att komma igång med Edisons plattform. Vi var snabbt operativa med de nya lösningarna. Idégallring för strategisk och hållbar innovation SWEP använder edison365ideas för att gallra ut de idéer som kan realiseras med god marknadspotential. Idéerna tas fram inom olika forum för områden som forskning och utveckling, produkt, marknad och försäljning. De ansvariga för respektive forum rensar och sorterar idéerna i edison365ideas.

– De idéer som hamnar i edison365ideas ska ha en strategisk och hållbar bärkraft för verksamheten och för våra kunder. Vår teknik används nästan uteslutande i olika system och tillämpningar för skapa högre energieffektivitet och bättre kyl- eller värmeeffekt, vilket leder till ökad hållbarhet för miljön och våra kunders lösningar, understryker Tomas.

Skapar business case för att kunna räkna på marknadspotential
Metodiskt flöde får nya idéer snabbare på marknaden När en idé lagts upp knyts ett team till den i edison365ideas, varpå en första analys görs för att gradera den och ta reda på om det krävs utveckling av ny teknik för att kunna förverkliga idén.

– Om ny teknik måste tas fram lägger vi upp en eller flera relaterade teknikidéer som egna idékort i edison365ideas. Detta för att utvärdera deras potential att stödja ursprungsidén på bästa sätt, men också för att se om de kan bli egna utvecklingsprojekt och produkter, poängterar Tomas. När en idé utvärderats och fått grönt ljus skapas ett business case i edison365businesscase för att räkna på dess marknadspotential.

– Det är ett väldigt metodiskt och symmetriskt flöde i både edison365ideas och edison365businesscase, vilket gör det enkelt för oss att hantera både teknik- och produktutveckling på ett effektivt sätt. Integrationen med Power BI gör det också smidigt att när som helst göra nulägesanalyser och prognoser. Lösningarna spar oss både tid och pengar, eftersom vi kan skrota dåliga idéer och få de lönsamma ut på marknaden snabbare, konstaterar Tomas.