edison365

edison365 är en prisbelönt produktsvit med tre olika separata applikationer
Idéhantering och innovation management – edison365ideas
Business case och investeringskalkyler – edison365businesscase
Planering, rapportering, resurshantering – edison365projects
Använd en, två eller alla moduler

edison365 bygger på Office 365 plattformen

Kontakta oss

Microsoft partner

edison365

Edison365 är en produktsvit med tre olika separata applikationer. Förkonfigurerade lösningar, samtliga baserade på Office 365 plattformen.
Edison365ideas för idéhantering och medarbetareengagemang
Edison365businesscase för Business case och investeringskalkyler
Edison365projects för projektverktyg för planering, resurshantering och rapportering
Modulerna går att använda var för sig eller tillsammans.

Användarvänligt, modernt gränssnitt. Integrerat med Office 365, en och samma inloggning.

 

 

edison365ideas är en applikation byggt på Office 365 för idéhantering och medarbetarengagemang. Lättanvänt, kortbaserat och självförklarande gränssnitt. Du kommer igång direkt. Alla idéer och problemlösningar på ett som samma ställe. Transparent och spårbart ger förutsättningar för att lyckas med långsiktigt idé- och innovationsarbete.
Plattformen är Office 365 vilket innebär att du kan dra nytta av produkter såsom OneNote, Planner, Teams, PowerApps och Flow.
Ingen utbildning behövs, du kommer igång direkt.

Case studies för edison365ideas.

 

edison365businesscase är en applikation för att göra business case och investeringskalkyler. Användarvänligt, bygger på Office 365.
Med edison365businesscase möjliggör du att organisationen etablerar ett enhetligt sätt för att göra business case. Det underlättar beslutsfattande, prioriteringar, spårbarhet och visibilitet.
Plattformen är Office 365 och du fortsätter att använda och drar nytta av de investeringar du redan gjort i t ex Teams, PowerBI, Yammer, PowerApps och Flow.

White Paper edison365businesscase.

 

edison365projects  är ett projektverktyg för planering, resurshantering, uppföljning och analys. Konfigurerbart efter dina behov.
Plattformen är Project Online och Office 365 vilket innebär att du kan komma igång snabbt med ett arbetsverktyg för din organisation. Du kan dra nytta av produkter i Office 365 såsom OneNote, Teams, Planner, PowerBI, Flow och PowerApps.

edison365projects har förkonfigurerade projektmallar för PPS, Wenell, Prince2®, PMI, Agile. Du kan också själv konfigurera efter dina behov.
Du spar in på utvecklings- och konsultkostnader med ett verktyg där du själv kan konfigurera efter behov.

Referens case edison365projects.