Lyckas med Nyttorealisering i innovation och projekt – kvällsseminarium med PMI

2019-03-05

Lyssna till hur svenska organisationer ser på sin förmåga att leverera nytta och resultat i ett alltmer agilt och digitalt projektlandskap.
En föränderlig marknad med ökad konkurrens från disruptiva affärsmodeller, produkter och tjänster ställer ännu tuffare krav på organisationer för hur de lyckas realisera nytta i sin innovation och projektportfölj.

Visuell Planering berättar om hur organisationer med hjälp av digitala standardverktyg lyckats realisera nytta i sina innovationsprojekt och projektportfölj.
Under kvällen blir det också tillfälle till erfarenhetsutbyte där vi lär av varandra.

Tillsammans med PMI bjuder vi in till kvällsseminarium.

PMIs värd för kvällen är Anders Östlund.

Presentatör Magnus Holmlid, Visuell Planering.

Stockholm torsdag 11 april

Göteborg tisdag 14 maj

Anmälan på PMIs hemsida.

Seminariet är primärt för PMIs medlemmar. Är du, ännu, inte medlem och det finns plats är du välkommen att anmäla dig.

Visuell Planering