Nutidssäkra dina projekt. Välkommen på seminarium i april!

2015-01-20

skarmklipp

För många företag är det IT som driver verksamheten framåt och särskiljer dem från deras konkurrenter.

En undersökning genomförd av Boston Consulting Group visar exempelvis att företag som prioriterat en modern IT-miljö visar  bättre resultat än sina konkurrenter. De skapar dubbelt så många jobb och ökar sin  årliga omsättning 15 snabbare per år*. Med enkla medel, som visuell planering, och hjälp av lättanvända verktyg från Microsoft kan IT göra stor skillnad för ditt företags eller organisations projektarbete. Vi kommer att visa lösningar som kan ge ditt företag eller organisation:

  • Ökad flexibilitet, för att lätt kunna anpassa projekt när verksamheten förändras.
  • Bättre verktyg för planering, rapportering, analys och uppföljning.
  • Enklare och förbättrat arbetssätt med hjälp av visuell planering och beslutsstöd.

Agenda för förmiddagen
– Nutidssäkra ditt projekt-/arbete, hur och varför ?
Helena Fuchs, produktmarknadschef Microsoft.

– Så arbetar du med digital projekt- och resursstyrning! Du får se hur en kund använder Microsofts molnplattform för visuellt beslutsstöd och rapportering.
Magnus Holmlid, grundare Visuell Planering.

Dag: Torsdag 23:e april, klockan 8:30-09:30. Frukost från kl 08.00 
Plats: Microsoft, Finlandsgatan 36, Akalla, Stockholm

Anmälan: info@visuellplanering.se
Telefon för frågor: 0768 70 8988

 Välkommen !

 

*Källa: Boston Consulting Group, undersökningen ”Ahead of the Curve”, oktober 2013.

 

Nutidssäkra dina projekt
Enkla digitala verktyg skapar möjligheter