Om det digitala exploateringskontoret på agendan under Projektverktygsdagen 2019

2019-04-24

Nyhet

Det digitala exploateringskontoret, ordning och reda med hjälp av enkla system

Kommuner i tillväxtområden har allt större planeringsbehov för infrastruktur och bostäder. Detaljplaner och byggande påverkar verksamhet, kostnader och intäkter. Samtidigt påverkas det faktiska utfallet av de kommunala besluten av byggherrarnas beslut, marknadsläge och konjunktur. Med en övergripande struktur och digitala verktyg kan exploaterings- eller stadsbyggnadskontor ge projektledarna rätt förutsättningar samtidigt som beslutsfattarna får uppdaterade visuella underlag för att hålla planeringen i synk med verkligheten.

Med rätt digitala verktyg skapas enkla system för ordning och reda trots många pågående parallella projekt. Lägg där till ett systematisk arbetssätt.

Peter Åhman, Waade, och Johan Enfeldt, Visuell Planering, visar tillsammans med Microsoft konkreta exempel hur tillväxtkommuner kan arbeta med planering  och prognoser för byggande, bostäder och befolkningstillväxt.

Peter Åman har stor erfarenhet av att ta fram strategi, implementera och sedan arbeta digitala verktyg i pågående projekt för effektivare planering, både i privat och offentlig verksamhet.

Johan Enfeldt är mångårig specialist på projekt-, portfölj- och resursstyrning med erfarenhet från på de industri och offentlig sektor.  Som partner till Microsoft deltar Johan regelbundet i demonstrationer och leveranser.

Ett av alla seminarium på programmet på Projektverktygsdagen 2019 . 

Ett annat tips är: Project Services  – The future of Microsoft Project, med Robert Rydell från Microsoft.

Årets tema är Digitaliseringen och människan. Ämnen under dagen är Den digitala arbetsmiljön och Förändrat ledarskap.

Hoppas att vi ses under dagen, på seminariepass och i Microsofts monter.

Visuell Planering.