Läs mer om edison365suite


Boka en demo


Kika på våra webinar


Kontakta oss

Byggd på Microsoft 365 med intuitivt gränssnitt

Dokument för business case tenderar ofta att vara otillgängliga, oreglererade, svåra att få ett helhetsgrepp om. Det skapar en tröghet och flaskhalsar uppstår. Denna brist på överblick gör det svårt att bedöma sannolikhet för om ett projekt är genomförbart eller ej. Det blir också svårt att spåra och göra riskbedömningar.

edison365businesscase ger en transparent och repeterbar metod för att samla in affärsdata. Du kan sätta en standard och konfigurera affärsmallar, följa existerande processer. Det blir tydligt vem och vilka som äger och ansvarar. Byggd på Microsoft 365 med ett intuitivt gränssnitt. Med edison365businesscase blir budget och resurskrav visibla och överblickbara.

Snabba upp godkännande

Förutse trender, identifiera flaskhalsar och lös problem enkelt för att undvika kostsamma incidenter och förseningar.

Helt konfigurerbart

Skapa flera mallar, formulär och godkännandesteg anpassade till dina egna processer och ekonomiska gränser.

Fullständig synlighet

Förstå kostnader, nytta, resurskrav och avkastning på hela portföljen av affärsfall.

Upprepade sätt att arbeta

Konfigurerbar och skräddarsydd för att matcha din organisations behov – bygg den perfekta mallen för varje storlek eller typ av affärsfall.

Noggrann prognos

Förstå omedelbart de ekonomiska och resurskraven i varje affärsfall med interaktiva och mycket visuella färdplaner och tabeller.

.
.
.

 

Läs gärna om hur vi hjälpte SWEP att både konsolidera och förenkla hanteringen med ett gemensamt samarbetsverktyg samt även med integration mot Microsoft 365.  

 

 

 

.
.
.

 

 

Hur edison365businesscase integreras med Microsoft 365 

edison365 utnyttjar kraften i Microsoft 365 med erfarenheter som drivs av Teams, SharePoint Online, Yammer och Delve. Ansluter till din Active Directory, anställda använder en enda inloggning för att komma åt Office 365 och edison365businesscase.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-post så får du det senaste från edison365.se!