edison365ideas

edison365ideas för idéhantering byggt på Microsoft Office 365

En plattform för samarbete och innovation i organisationen. Ett digitalt forum dit alla anställda kan bjudas in så att de närsomhelst, från valfri enhet kan bidra med idéer för verksamheten.
Användarvänligt, transparent och spårbart. Alla idéer på ett och samma ställe. Enkelt att återkoppla och kunna premiera bra idéer. Utvärdera och bedöma vilka idéer som ska gå vidare till riktiga projekt. Kom igång direkt, ingen utbildning behövs.
Nu med funktioner för personer utanför nätverket, kunder, samarbetspartner, medborgare kan på ett enkelt sätt göra sin stämma hörd.

Webinar och seminarium hittar du löpande på vår aktivitetssida.

Kontakta oss

Microsoft partner

Edison365

Edison365suite är en plattform med ett antal fristående applikationer för den moderna arbetsplatsen.
Välj den applikation som svarar upp mot organisationens behov av digitalt stöd för idéhantering, medarbetarengagemang eller  innovationshantering edison365ideas.

För att effektivisera sättet att skriva business case och investeringskalkyler edison365businesscase och för att förenkla projektplanering och resurshanteringedison365projects i organisationen.

Välj mellan en eller flera av de olika applikationerna, samtliga är integrerade i Office 365.
Riktigt bra användarupplevelse om du redan upptäckt Teams eller Planner, om du inte klarar dig utan ditt digitala anteckningsblock i One Note eller alla enkla snygga rapporter i  PowerBI.

Kontakta oss