Svenskt Projektforum och Projektverktygsdagen 2017

2017-06-04

Återigen samlade Svenskt Projektforum projektledare från land och rike runt till ett event i Stockholm till sitt årliga event Projektverktygsdagen.  Vi gillar forum som dessa där vi får samlas, lyssna på nyheter och inspirerande lärdomar. Temat var i vanlig ordning People, Perspective and Practice översatt projektets syfte, ledarskap samt metoder, verktyg och tekniker i praktiken Vi fick lyssna på handfasta råd om hur bli bättre på ledarskap i våra projekt, vikten av bra modeller och likaså digitala verktyg. Under Projektforumsdagen presenterades en ny utökad kompetensmodell. Terminologin har utökats för att stärka upp kompetensen för vad som är praxis inom olika branscher t ex hur man jobbar med en produkt backlogg för IT-projekt där man jobbar med agila metoder. Läs mer om den på Projektforum.se  När dagen var slut bjöd Tieto på mingel med tilltugg. Stort intresse i deras monter, inte bara efter PPS även efter paraplyer då regnet öste ner utanför.