Projektledare i förändring, nya digitala lösningar sätter förväntningar på ett nytt arbetssätt.

2016-12-13