Resursplanering och hushållningsarbete – webinar

2016-12-20

Resursplanering och hushållningsarbete – webinar

Välkommen till ett webinar där vi går igenom hur du kan planera dina resurser med hjälp av Project Online.
Resursplanering handlar om att hushålla med resurser, såväl människor såsom maskiner. Ju fler individer, ju fler specialistkompetenser, ju fler kontor som är involverade i projektet, desto mer har vi att vinna på bra planering. Det gäller både för projektet och dess framgång och för de medarbetetare som ska utföra arbetet.

Vi berättar och demonstrerar och hur planeringsarbetet kan gå till, med hjälp av Project Online.

Dag: Tisdag 10 januari
Tid: 11.30 – 12.00
Plats: Webinar

Varmt välkommen!

Visuell Planering!