Så många spännande möjligheter med digitaliseringen inom byggbranschen!

2017-03-10

Byggbranschen är en av alla branscher där det ställs krav på förändring. En bransch där det finns mycket att göra när man drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Johanna Ferlin, VD för Tengboms skriver i en artikel i en bilaga i DI med namnet ¨Analys Digitalisering¨. Johanna Ferlin menar att man inom många andra branscher kommit mycket längre med digitaliseringen. En dröm hon har är att kunna arbeta i en obruten digital kedja från de första skisserna hela vägen till förvaltning och där skapande data hela tiden återanvänds. Det finns en arbetsmetod som kallas ¨Building Information Modeling – BIM¨ där man bygger en tredimensionell av ett projekt och kopplar all dokumentation till projektet elektroniskt. Den modellen har funnits ett tag, nu är det dags för nästa steg. Byggprocesser är fortfarande alltför linjära processer och nästan ingen iteration där projekt finslipas och förbättras längs vägen förekommer. Johanna Ferlin fortsätter med att säga att allt för många i byggbranschen arbetar analogt. Hon ser dock att förbättringar är på gång, t ex inom VR för visualiseringar. Till exempel vid stadsplanering där lyckade samråd med medborgare är centrala för att projekt ska bli framgångsrika, avslutar Johanna Ferlin.

Vi känner igen detta från vårt arbete bl a inom byggbranschen. Vi ser också mycket positivt på viljan att digitalisera men det går inte alltid så snabbt. Orsaken är en kombination av resurser, ledarskap och mod inom företagen.

Det kan bara bli bättre och vi är på rätt väg!