Så planerar du för att bli en smart stad, seminarium med Microsoft och Örebro Kommun

2018-11-06

Stadens väg till det uppkopplade samhället – planeringsresan

Seminarium med Microsoft och Örebro Kommun i november

Välkommen till ett seminarium med tema

Stadens väg till det uppkopplade samhället.
Under dagen får du lyssna till:
Microsoft – Vision för den smarta staden ¨City Next¨.
Örebro Kommun – Digitalisering av projektarbetet inom Samhällsbyggnad.
Visuell Planering – Hur du går stegvis i digitaliseringsresan, handfasta råd.

AGENDA

10.10 – 10.10 Välkommen, Visuell Planering.

10.10 – 10.40 Kommunens roll i den digitala samhällsutvecklingen. Microsoft och den smarta staden. Vad behövs för att bygga strategi och metod.
Magnus Forsberg, affärsutvecklare offentlig sektor, Microsoft.

10.40 – 11.00 Förnyelse och förändring ställer krav på projektplanering och uppföljning. Lyckade exempel.
Johan Enfeldt, seniorkonsult Visuell Planering.

11.00 – 11.10 Paus

11.10 – 11.50 Erfarenheter av att digitalisera projektarbetet med Project Online i Örebro Kommun.
Lisbeth Svedberg – Projektledning, Park och Gata, Tekniska förvaltningen.
Lisa Osterman – Gruppchef, VA Projektering.

11.50 -12.00  Sammanfattning, steg, för steg att tänka på.

12.00 – ca 13.00 Nätverkande och erfarenhetsutbyte, möjlighet till lunch.

Välkommen att anmäla dig på Den Smarta Staden.

Visuell Planering