Så skapar vi nytta och värde i projekt – seminarium med PMI i Malmö under Skåne Innovation Week

2019-06-05

Nyttorealisering i projekt och innovation – seminarium med PMI i Malmö

 

Vad passade bättre under Skåne Innovation Week än ett kvällspass med PMI om hur  skapa nytta och värde i projekt och innovation!

Om inte i hela Skåne så åtminstone i Malmö och Lund så var det fullpackat med seminarier och workshopar om hur vi kan generera mer idéer och bli mer innovativa.
En fråga som blir allt viktigare i en föränderlig marknad med ökad konkurrens av disruptiva affärsmodeller, produkter och tjänster. Nya krav och förväntningar ställs på organisationer för hur de lyckas realisera nytta i sin innovations- och projektportfölj.

Under tre interaktiva kvällar tillsammans med PMI har deltagarna bytt erfarenheter, diskuterat och lyssnat till hur svenska organisationer ser på sin förmåga att leverera nytta och resultat i ett alltmer agilt och digitalt projektlandskap.

Visuell Planering har berättat om hur organisationer med hjälp av digitala standardverktyg lyckats realisera nytta i sina innovationsprojekt och projektportfölj.

Nyttorealisering och hur skapa värde – seminarium med PMI i Malmö

Bilder från Nyttorealisering i projekt och innovation i Göteborg.  

Bilder från Nyttorealisering i projekt och innovation i Stockholm.