edison365ideas konfigurerat för Agenda 2030 – se filmen från webinariet här!

2020-05-05

Följ med när vi gör en djupdykning i edison365ideas konfigurerat för Agenda 2030. De organisationer som inte snabbt anpassar sig till nya förhållanden kommer att få problem, det visar inte minst följderna av Corona-pandemin. Vi visar ett exempel på hur edison365ideas kan användas som motor för att hantera idéer på ett företag som driver arbete inom ramen för de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030.

edison365ideas är en helhetslösning för idéhantering och Innovation Management där ni drar nytta av anställdas erfarenheter och insikter. Genom utmaningsdriven innovation engagerar ni medarbetare, leverantörer och partners att samarbeta och lämna idéer kring olika utmaningar.

edison365ideas är enkelt att komma ingång med och fullt konfigurerbart efter era behov. Förutom Agenda 2030 används edison365ideas även för:

· IT Demand Management
· Innovation Management
· Continuous Improvement

I filmen går vi in på följande funktioner;

01:00 – Överblick på framtida
02:00 – Utmaningar 
03:10 – Idéer 
06:20 – Idétavla 
07:20 – Reviewers
10:20 – Vad som relaterar till mig
12:02 – Rapporter 
14:00 – Frågor 
14:10 – Vad är det för krav för att kunna jobba med detta? 
15:30 – Hur köper man detta?
16:30 – Hur ser det ut om man som kund vill få ihop egna rapporter av detta? 
17:20 – Hur ser det ut i ett senario där man har en process för att samla in idéer och sedan vill skicka vidare dem till att göra ett project business case?