Se vårt webinar om kapacitetsplanering av produktionslinor med Microsoft Project & Project Online här!

2021-05-24

Hur kan du dra nytta av MS Project för att planera arbetet på produktionslinjer där kapaciteten varierar? I detta webinar visar vi hur en produktionsenhet kan planera sina leveranser och samtidigt ha koll på både över- och underkapacitet. Vi kommer också visa hur kapaciteten på en produktionslinje kan varieras över tid och vad det innebär för planeringen.