Skapa leveransprecision med critical chain

2017-12-20

Öka projekthastigheten med 30%!
Med Velocity från
Velocity Management Group får du verktyg och metoder för att snabba upp enskilda projekt och hela projektflödet i en projektportfölj. Det handlar inte om att jobba snabbare utan om att köa mindre. Med Velocity ser du till att starta nya projekt i en takt där du undviker onödig köbildning.
Resultatet blir att du kan driva projekt, snabbare, till lägre kostnad och med högre leveransprecision än tidigare. Se exempel på hur det kan se ut här

Critical Chain