Skapa rätt förutsättningar för projektledare på exploaterings- och stadsbyggnadskontor i tillväxtkommuner

2019-05-17

Projektverktygsdagen 2019 från Svenskt Projektforum

 

Svenskt Projektforum håller i sin tradition med att samla projektledare till en höstträff och en vårträff. De bjuder upp till en agenda med intressanta talare och en utställning med leverantörer av projektverktyg. Digitala projektverktyg och analoga projektmetodverktyg.

Vårens tema var Digitaliseringen och människanutmaningen för organisationers digitala transformation är att inte tappa fokus på människan.
Finns det en tendens att fokus är på de tekniska lösningarna snarare än människan? Som projektledare är du med och skapar morgondagens samhälle – hur inspirerar, utvecklar och stimulerar du medarbetare och organisationen?

Visuell Planering var på plats i utställningen tillsammans med Microsoft.
Vi var också på plats på scenen med presentationen: Det digitala exploateringskontoret – ett seminarium för projektledare i tillväxtkommuner. Peter Åman från Waade och Johan Enfeldt från Visuell Planering presenterade.

De gav exempel på hur organisationer med hjälp av rätt digitala verktyg kunnat skapa enkla system för ordning och reda trots många pågående parallella projekt. De har lyckats etablera systematiska arbetssätt.

En nödvändighet för kommuner i tillväxtområden att lyckas med sitt allt större planeringsbehov för infrastruktur och bostäder.
Detaljplaner och byggande påverkar verksamhet, kostnader och intäkter. Samtidigt påverkas det faktiska utfallet av de kommunala besluten av byggherrarnas beslut, marknadsläge och konjunktur. Här fick åhörarna handfasta exempel och råd.

Ett annat seminarium med exempel på projektverktyg var det som Robert Rydell från Microsoft höll.

En förhandstitt och produktuppdatering av Project Services.
Project Services – The future of Microsoft Project,  the modern project management solution for all industries.
Mer om Project Services här.

Tack till Svenskt Projektforum och deltagare för en inspirerande dag!

/Visuell Planering