Innovation och Innovation Management in a nutshell

Innovation och Innovation Management Arbetstitlar som blir allt vanligare och likaså grupperingar är sådana som heter något med innovation. Först begreppen ¨in a nutshell¨. Innovation De handlar om erbjuda något som är nytt, något som ej funnits tidigare. Tre olika...