Våga investera i resurser för att också äta kakans russin!

2017-03-04

 
Läste en intressant artikel I SvD av Thomas Ahrens, företagare och författare. Artikeln handlar om storföretagens utmaningar till förnyelse så att de inte missar möjligheter där snabbfotade nischspelare utvecklar nya koncept.

Thomas Ahrens skriver att nykomlingar har tagit hela eller stora delar av det som tidigare var naturliga delar av storföretagens verksamhet. Han tar bankerna som ett exempel. -¨Varför startade inte SEB ett Resurs Bank, varför startade inte SHB ett Avanza, varför startade inte Swedbank ett Collector Bank? Han frågar sig varför storföretagen så sällan lyckas det göra det russinplockarna gör? Uppstickare skördar med hjälp av bra idéer och snabbfotat beteende.

Thomas Ahrens menar att det krävs  nya arbetssätt som bryter mot de projektmodeller och belöningsprogram som ofta råder för att ta fram banbrytande produkter och tjänster och koncept. Blir det internkonkurrens så ser drabbade mellanchefer till att de nya projekten blir utan investeringsbudget, följden blir att projektet läggs ned.

Thomas Ahrens förslag är att förutom förvärv är intraprenörsprogram frikopplade från koncernstrukturen ett sätt att lyckas. De nya projekten kan då leda till nya affärer med hjälp av storföretagens rätt hantering av kritiska resurser och varumärken.
Det lyckas man om man klarar av att hantera och använda kritiska resur­ser och varumärken på ett effektivt sätt.

Jag tycker att det är en intressant resonemang, jag känner igen problematiken med prioriteringsutmaningar. vilka projekt ska få resurser och vilka ska inte få.
Vi ser det när vi hjälper företag och organisationer med deras utmaningar med resursplanering och hantering. Vi erfar också att med bra planering och resurshantering kan organisationer starta upp och testa nya idéer med samma resurser bara de planerar lite annorlunda. Spännande möjligheter varje dag bara vi tar vara på dem!

/Lotta