Varför är det så gott om Q i projekttriangeln i Sverige?

2015-09-29

Här hemma får du oftast svaret att projekttriangeln balanserar leveranstid, kvalitet och budget.

Frågar jag däremot projektledare som inte utbildats i svensk projektledartradition så beskrivs projekttriangeln balansera leveranstid, budget och omfattning (Scope).

Detsamma inträffar om jag går till den internationella projektlitteraturen. Eller för den delen om jag går till ”conventional wisdom” och söker efter ”Project triangle” på bilder på  Google och räknar.

Vad spelar nu detta för roll, var och en kan väl få sätta upp sin egen triangel eller?

Jag menar att ett professionell projektledare noga bör skilja på att arbeta kvalitetssäkrat och att leverera på scopet. Båda har sin givna plats men den ena kan inte ersätta den andra. Inte heller kan de båda likställas.

Hur då? Jo, kvalitetsarbete är något som pågår hela tiden i vår processdrivna leveransverksamhet hos kunder, oss själva och våra leverantörer – ja kanske under generationers användning av våra lösningar, produkter eller tjänster.

Omfattningen av vår leverans är här och nu och något som kan ändras, justeras, prioirteras och hanteras och som sträcker sig inom räckhåll för vårt projekt. Kundens upplevda kvalitet måste omsättas i faktiska leveranser av användbara resultat.

Men vi tullar inte på arbetet med kvalitet. Det arbetet pågår med eller utan projekt. Vi lär oss över tid och förbättrar vår förmåga att leverera uthålligt och upprepningsbart med kvalitet.

Jag skulle därför vilja att vi ritar om vår projekttriangel så att vi låter projekttriangeln simma i ett hav av Q och att vi balanserar leveranstid, omfattning och budget/resurser

På så sätt lyfter vi fram vikten av (kund)kvalitet i leveransen av varje aspekt av ett projekt och visar att varje projekt bidrar till kvalitetsupplevelsen över tid. Samtidigt som vi skapar en närhet och tydlight genom att fortlöpande balansera leveranstid, omfattning och budget för att åstadkomma konkreta väredefulla leveranser.