Vi stödjer Jobba Hemma-dagen

2015-05-05

Med moderna digitala projektverktyg jobbar vi platsoberoende. Jobba Hemma-dagen den 5 maj ett intitiativ vi gillar såväl ur miljösynpunkt såsom att vi ska dra nytta av den senaste teknike´n.

Se reklamfilmen hur det kan se ut, i den idéala världen.